Chantal den Blanken
Chantal den BlankenAFM

Chantal den Blanken is toezichthouder bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Binnen de AFM is zij werkzaam op de afdeling Marktintegriteit & Handhaving, waar zij zich bezighoudt met het onderzoeken en handhaven van integriteitsovertredingen op de beleggingsmarkt. Zij richt zich daarbij op diverse vormen van onwenselijk en onbetamelijk gedrag, zoals het aanpakken van bewuste misleiding van beleggers, financiële criminaliteit en illegaal gedrag zoals het aanbieden van beleggingsdiensten zonder vergunning of prospectus.

Chantal was daarvoor werkzaam bij de Rabobank. Zij heeft forensische criminologie gestudeerd in Leiden en naast haar werk als toezichthouder een specialisatieopleiding financieel recht afgerond.