ADV

25 maart 2024

‘Nothing runs like a John Deere’

Deere & Company is ’s werelds grootste producent van land- en tuinbouwmachines (70 procent van de omzet) en ook een grote speler op de markt van machines voor de bouw, wegenaanleg en bosbouw (30 procent van de omzet). Naast de bekende tractoren en zware landbouwmachines produceert Deere onder meer grasmaaiers en golfkarretjes.

Het merk John Deere van het Amerikaanse bedrijf Deere & Company (DE) is echter vooral bekend van de landbouwmachines voor het ploegen, bemesten, zaaien en oogsten van uiteenlopende gewassen. De wereldbevolking bereikte recent het aantal van 8 miljard en de verwachting is dat omstreeks 2050 de 9 miljard bereikt wordt. In combinatie met welvaartsgroei, vooral in China en India, heeft dit tot gevolg dat de voedselproductie zal moeten verdubbelen. Maar, de hoeveelheid landbouwgrond neemt niet of nauwelijks toe en natuurlijke hulpbronnen, en dan vooral water, vormen steeds meer een beperkende factor. John Deere is bij uitstek gepositioneerd om te profiteren van de trend naar steeds veeleisender landbouw.

De marktpositie van John Deere is goed: het bedrijf heeft een goede reputatie, een sterke merknaam en loyale klanten. Maar bovenal vormt het dealernetwerk van John Deere een belangrijk aspect van de competitieve positie. Boeren bouwen vaak een langdurige samenwerkingsrelatie op met de lokale dealer die boeren bijstaat met service, onderhoud en onderdelen. Het gegeven dat service en onderdelen vrijwel direct beschikbaar zijn is cruciaal, omdat er soms gewoon geen tijd is om te wachten, bijvoorbeeld wanneer er gezaaid of geoogst moet worden. Het dealernetwerk wordt bovendien steeds belangrijker omdat de machines van John Deere steeds slimmer worden. Het belang van ondersteuning en service neemt hierdoor toe.

Vooralsnog zijn Noord-Amerika en Canada goed voor iets meer dan de helft van de omzet, al groeit vooral internationaal het bedrijf relatief snel. John Deere profiteert onder meer van de trend van toenemende urbanisatie. Nu woont zo’n 55 procent van de wereldbevolking in stedelijk gebied, dat is naar verwachting in 2050 opgelopen tot 70 procent. Dit brengt een grote vraag naar huizen- en wegenbouw en andere infrastructurele werken met zich mee waarvan John Deere profiteert.

Voor de omzet is vooral de inkomensontwikkeling bij boeren van belang. Voorlopig worden voor landbouwers geen stijgende inkomens voorzien en voor een eventuele belegger in Deere is dit als positief uit te leggen: een verwachte inkomensstijging zit nog niet in de beurskoers verwerkt. De actuele verkopen betreffen vooral vervangingsvraag. Interessant is dat een groot deel van deze klanten gelijk ook opteert voor de technologische snufjes die John Deere tegenwoordig aanbiedt. Kennelijk wordt begrepen dat technologie en landbouw steeds meer samenvloeien. Denk onder meer aan robotisering en precisielandbouw. Investeren in technologie betaalt zich uit.

‘Nothing runs like a John Deere’Deere & Co. is een van de koplopers in Artificiële Intelligentie-oplossingen voor de landbouw. Deere levert onder meer technologische oplossingen en software voor agrariërs. Verwacht wordt dat de uitgaven aan AI voor de landbouw groeien naar 4 miljard dollar in 2026. Deere investeert al tientallen miljarden in robotica en automatisering. Het is voor boeren mogelijk om via een in de tractor ingebouwd GPS-systeem heel nauwkeurig land in te zaaien en gewassen te oogsten. Inmiddels kunnen tractoren van Deere autonoom rijden en hoeven boeren daardoor in de piekmaanden van de oogst minder of zelfs geen personeel in te huren. Momenteel ontwikkelt Deere AI-systemen die het de boeren mogelijk maken om met behulp van op de landbouwvoertuigen geplaatste camera’s het onkruid te detecteren en direct te bestrijden. Dat bespaart boeren tijd, er hoeven minder pesticiden te worden gebruikt en het verhoogt de opbrengst van de gewassen.

John Deere verwacht dit jaar minder trekkers en landbouwmachines te verkopen. Voor de Verenigde Staten en Canada gaat Deere uit van 10-15 procent lagere verkopen en in Europa circa 10 procent minder. Aanleiding vormen enerzijds de gestegen rente en anderzijds zorgen de oorlog in Oekraïne en de onrust in het Midden-Oosten voor een onzeker investeringsklimaat. In november kwam dat tot uiting in de presentatie van haar jaarcijfers. Het oogstseizoen eindigt in de herfst en het boekjaar eindigde vorig kwartaal. Hoewel deze cijfers heel positief waren en hoger uitvielen dan verwacht, was Deere erg voorzichtig met haar winstprognoses. In feite gaf men een winstwaarschuwing af.

Half februari rapporteerde Deere de meest recente kwartaalresultaten. Net als de periode eerder bleken omzet en winst hoger dan waarvan vooraf was uitgegaan. Daarmee werd de voorzichtigheid van de eerdere prognose logenstraffend. De kwartaalomzet kwam uit op 10,4 miljard dollar, meer dan de verwachte 10,3 miljard dollar. De winst per aandeel bleek met 6,23 hoger dan de door analisten verwachte 5,26 dollar.

Het management staat bekend als erg voorzichtig en dat strookt wel metmde realiteit. De landbouwcyclus is al enige tijd neerwaarts. Prijzen van graan en maïs zijn de afgelopen 12 maanden met 37 procent gedaald. Het landbouwinkomen in de Verenigde Staten bedroeg volgens het US Department of Agriculture 141 miljard dollar in 2023. Dat was het jaar ervoor nog 183 miljard dollar. Dalende opbrengsten voor oogsten zetten agrariërs op korte termijn niet aan tot het in groten getale doen van nieuwe investeringen.

Deere is marktleider in de landbouwmachines. Zowel in goede als slechte tijden wordt er flink in onderzoek en ontwikkeling geïnvesteerd, wat resulteert in een technologische voorsprong. Deere is voor een groot deel afhankelijk van de landbouw en volgt daarmee de landbouwcyclus. Daar staat tegenover dat de bouw (graafmachines) als tegenwicht kan dienen. Kijk maar naar de enorme bedragen die er in de Verenigde Staten in het kader van ‘Build Back Better’ aan infrastructuur worden uitgegeven. De robuuste balans staat een gestaag oplopend dividend en inkoop eigen aandelen niet in de weg. Deere heeft in het afgelopen decennium 32,7 procent van zijn uitstaande aandelen ingekocht.

Auteur heeft privé geen positie, cliënten van Fintessa hebben het aandeel Deere & Co in portefeuille.

Cashcow

Cashcow is het multimediale platform voor particuliere beleggers in Nederland. Het platform geeft inzicht in onder andere beleggingsfondsen, vermogensbeheer, vastgoed(fondsen), online beleggen, fiscale beleggingsmogelijkheden en andere alternatieve beleggingsvormen. Bovenmatige interesse is er voor nieuwe investeringsmogelijkheden.

Meer artikelen

Meld je gratis aan bij het beleggersplatform Beursinside en geniet van heel veel voordelen!

FINANCIEEL NIEUWS DAGELIJKS GESCAND

CashCow InvestmentOfficer FD Morningstar IEX DFT BitcoinMagazine BNR CryptoInsider