ADV

16 april 2024

Het slechtste klimaatnieuws ooit

Greta T. uit Z. (21) is vorig weekend opgepakt bij een klimaatactie in Den Haag. Heeft u de foto’s gezien? Gelukkig hebben we die nog.

De pose van Greta zag er heel dramatisch uit. Het kwam daardoor niet erg authentiek over. Later zei Greta ook dat de hele arrestatie rustig was verlopen. Dat maakte die dramatische uitdrukking van Greta nog ongeloofwaardiger. Ondanks dat deze klimaatactie mislukte, hebben ze het doel bereikt: weer genoeg media-aandacht met een hoofdrol voor Greta T. uit Z. dit keer en het bovenliggende klimaatdoel nogmaals in de spotlight.

Extremiteiten in het klimaatnieuws

Het lijkt er soms op dat er vaak alleen nog ruimte is voor de extreme nieuwsberichten over het klimaat. De mens heeft kennelijk veel behoefte aan negatief nieuws. Niet vreemd dus dat het TV-programma GoedNieuws Vandaag geen kans van slagen had. Het is een oude wijsheid: negatief nieuws verkoopt meer dan positief nieuws. Dit verklaart ook meteen de titel van deze column.

We struikelen over de bijna wekelijkse klimaatwaarschuwingen, met name als weer een nieuw klimaatrecord is bereikt. Of het komt door de alarmistische klimaatrapporten die met enige regelmaat verschijnen. Ik merk dat bij het in kaart brengen van onderwerpen die klimaatrecords of -rapporten ook vaak een goede aanleiding geven om een columnpje te tikken. Maar ik vraag me toch af: is er nog hoop of is het echt allemaal zo erg?

China domineert

De CO2-uitstoot is volgens het Internationale Energieagentschap (IEA) in 2023 met 1,1% gestegen en bereikte daarmee een nieuwe recordhoogte van 37,4 miljard ton. De uitstoot door de verbranding van steenkool was verantwoordelijk voor meer dan 65% van de stijging in 2023. Maar opvallend was vooral dat door het tekort aan waterkrachtproductie vorig jaar de emissies van CO2 met ongeveer 170 Mt zijn toegenomen. Het IEA stelt dat zonder dit effect de emissies van de wereldwijde elektriciteitssector in 2023 zouden zijn gedaald. Allemaal niet zo’n goed nieuws.

China is zelfs het slechtste jongetje uit de klas. De emissies in China stegen in 2023 met ongeveer 565 Mt, veruit de sterkste stijging wereldwijd. Het is het gevolg van de verdere voortzetting van China’s emissie-intensieve economische groei in de periode na de pandemie. Daarmee blijft China de grootste uitstoter van broeikasgassen. Maar, wis en waarachtig, ondanks deze teleurstellingen komt er soms ook goed klimaatnieuws uit China!

Het slechtste klimaatnieuws ooitChina blijft namelijk de groei in schone energie domineren. Volgens het jaarverslag van de China Electricity Council (CEC) zal China tegen het einde van 2024 naar verwachting 1,3TW aan zonne- en windenergie produceren. Aanvankelijk had China zich als doel gesteld om in 2035 zo’n 1,2TW schone energie op te wekken, maar dat doel schieten ze waarschijnlijk eind dit jaar al voorbij. Dit was misschien niet zo’n ambitieus doel, maar dit terzijde. En ook andere klimaatcijfers zijn indrukwekkend. China bezit momenteel meer dan de helft van de totale geïnstalleerde zonne-energiecapaciteit wereldwijd. De verwachting is dat de sterke groei van hernieuwbare energiebronnen in China tot aan 2030 – jaarlijks zo’n 10% – voorlopig aanhoudt.

China blijft dus z’n best doen, zo (b)lijkt. Dit in grote tegenstelling tot India, die haar ambities met schone energie helemaal niet kan waarmaken. Het land moet elk jaar ongeveer 40GW schone energie toevoegen om haar doelstelling van 500GW in 2030 te halen. Het tempo ligt nu op zo’n 10GW tot 15GW per jaar. De Indiase vertragingen komen door gebrekkige netwerkinfrastructuur, het moeizame traject met landaankopen en de structurele financiële problemen van staatsbedrijven in de elektriciteitssector. Wat een slecht nieuws is dit.

U ziet wat ik doe hier. Ik begin met wat slecht nieuws – een stukje goed nieuws – en ik sluit af met nog slechter nieuws. Ik sluit aan bij uw behoefte, gebruik geen hardliners en vind zo een mooie balans. Daar kunnen de uitersten in de klimaatarena misschien ook wat mee. Wishful thinking, me dunkt.

Cashcow

Cashcow is het multimediale platform voor particuliere beleggers in Nederland. Het platform geeft inzicht in onder andere beleggingsfondsen, vermogensbeheer, vastgoed(fondsen), online beleggen, fiscale beleggingsmogelijkheden en andere alternatieve beleggingsvormen. Bovenmatige interesse is er voor nieuwe investeringsmogelijkheden.

Meer artikelen

Meld je gratis aan bij het beleggersplatform Beursinside en geniet van heel veel voordelen!

FINANCIEEL NIEUWS DAGELIJKS GESCAND

CashCow InvestmentOfficer FD Morningstar IEX DFT BitcoinMagazine BNR CryptoInsider